Atjauta sau

Agnė Petkutė-Budrienė

11/20/2021 1 min read

Atjausdami save gyvename tiesoje - galime jausti savo tiesą ir leisti kitiems būti savimi mūsų akivaizdoje.

Atjauta sau terapiniame procese labai svarbi - ji savaime ir tikslas, ir priemonė.

Šiandien klausydamasi Gabor Mate paskaitos įrašo užsirašinėjau jo sukurtą atjautos lygių sistemą. Dabar peržvelgdama dar kartą ir mėgindama ja glaustai pasidalinti, jaučiu, jog į šį atjautos kelią veda smalsumo, sąmoningumo, drąsos ir galios takeliai.

5 atjautos lygiai pagal Gabor Mate:

1. Įprasta žmogiška atjauta - matau tave kenčiantį ir nenoriu, kad tu kentėtum;

2. Atjauta suprantant - aš noriu suprasti, kodėl tu kenti, kas nutiko;

3. Atjauta pripažįstant - nematau savęs kitokio, nei tu, (tam tikrame lygyje) mes panašūs;

4. Atjauta priimant tiesą - aš noriu sužinoti tiesą, nebandau apsaugoti tavęs nuo skausmo - tikiu, jog tiesa gali tave išlaisvinti;

5. Atjauta pripažįstant galimybes - aš matau tave, kaip gražų žmogų, kupiną galimybių ir potencialo, kuris gali būti išreikštas.

Šie penki lygiai man atsipindi ir visą terapinį procesą - terapijoje susitinkame su savimi ir kenčiančia savo dalimi, siekiame suprasti, iš kur kyla ši kančia bei turime galimybę patirti, jog nesame šioje kančioje vieni. Sukaupę resursus, leidžiamės savo tiesos pripažinimo link, o pripažinę save ir integruodami skirtingas savo dalis galime atsiverti pokyčiams ir gyvenimui ryšyje su savimi ir dabarties akimirka.