Šokio-judesio terapija

,,Jei galėčiau pasakyti, ką tai reiškia, nebūtų prasmės to šokti."
Isadora Duncan

Šokio-judesio terapijos sesijos - tai kvietimas kūniškam sąveikos tarp minčių, jausmų ir veiksmų patyrimui, ryšio su savo gyvybingu, jaučiančiu ir judančiu kūnu stiprinimui.

ŠJT judesys naudojimas siekiant vystyti emocinę, kognityvinę, fizinę, dvasinę ir socialinę asmens integraciją. Esminiai komponentai yra šokis kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir tarpasmeninis santykis.

ŠJT vedu vaikams, šeimoms ir suaugusiems: dirbu kūdikiais ir vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, trauminių patirčių, emocinių sunkumų. Taip pat suaugusiais, siekiančiais gilesnio savęs pažinimo, asmenybės augimo, vidinio pasaulio tyrinėjimo. Darbe su šeimomis, siekiame vaikų ir tėvų santykių stiprinimo.

Ko tikėtis mano vedamose šokio-judesio terapijos ir patyrimų sesijose? 

Kūno sąmoningumo ir somatinio patyrimo praktikų,
Laisvo judesio, individualios ir kontaktinės improvizacijos,
Autentiško judesio praktikų,
Šokio-judesio raiškos pratimų,
Vaikams - judesio žaidimų, 
Įvairių priemonių - muzikos intstrumentų, medžiagų ir pan. panaudojimo,
Kitų kūrybinės raiškos priemonių per balsą, rašymą, piešimą, 
Savo patirčių reflektavimo ir įsisąmoninimo. 


 

Kaina ir trukmė:

Individualios sesijos kaina - 35-45 eurai.
Terapinės sesijos trukmė suaugusiems - 1 val.,
vaikams - nuo 30 iki 45 min.+ 15 min. skirta aptarimui, pokalbiui su tėvais.
Vaikams skirtos sesijos gali vykti jūsų namuose.

Kontaktai

+37067548126
ag.petkute@gmail.com