Šokio-judesio terapija

,,Jei galėčiau pasakyti, ką tai reiškia, nebūtų prasmės to šokti."
Isadora Duncan

Šokio-judesio terapija (ŠJT) – tai terapinis judesio naudojimas siekiant vystyti emocinę, kognityvinę, fizinę, dvasinę ir socialinę asmens integraciją. Esminiai ŠJT komponentai yra šokis kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir tarpasmeninis santykis.

ŠJT vedu vaikams, šeimoms ir suaugusiems. Specializuojuosi šiose temose kūdikių ir vaikų raidos sutrikimai, trauminės patirtys, emociniai sunkumai, neuroįvairovė. Suaugusių savęs pažinimas, asmenybės ugdymas, vidinio pasaulio tyrinėjimas, vaikų ir tėvų santykių stiprinimas. Suaugusiųjų savęs pažinimas, asmenybės ugdymas, vidinio pasaulio tyrinėjimas.

Ko tikėtis mano vedamose šokio-judesio terapijos ir patyrimų sesijose? 

Kūno sąmoningumo ir somatinio patyrimo praktikų,
Laisvo judesio, individualios ir kontaktinės improvizacijos,
Autentiško judesio praktikų,
Šokio-judesio raiškos pratimų,
Vaikams - judesio žaidimų, 
Įvairių priemonių - muzikos intstrumentų, medžiagų ir pan. panaudojimo,
Kitų kūrybinės raiškos priemonių per balsą, rašymą, piešimą, 
Savo patirčių reflektavimo ir įsisąmoninimo. 

Nauji klientai individualioms terapijos sesijoms (ir vaikai, ir suaugusieji) priimami nuo 2022 sausio/vasario mėnesio.

 

Kaina ir trukmė:

Individualios sesijos kaina - 35-45 eurai.
Terapinės sesijos trukmė suaugusiems - 1 val.,
vaikams - nuo 30 iki 45 min.+ 15 min. skirta aptarimui, pokalbiui su tėvais.
Vaikams skirtos sesijos gali vykti jūsų namuose.

Kontaktai

+37067548126
ag.petkute@gmail.com